Коллективное письмо Президенту Украины и ответы на него

Flag!(2)

Первые коллективные письма-обращения с приложенными фотоматериалами и подписями родителей были отправлены нами в начале апреля по разным адресам:

Голове Облгосадминистрации г. Днепропетровска Вилкулу А. Ю.

 Президенту Украины Януковичу В.Ф.

 Министру здравоохранения Украины Богатыревой Р.В.

 Главе Международного Комитета по правам человека Данилову И.В.

Главам основных политических партий Украины.

К Президенту обращались как к «гаранту прав і свобод громадян України» и в письме указали, какие именно права и законы нарушены во время внедрения медреформы на конкретных местах.

А именно:

Нарушены конституционные права:

Стаття 40. Громадяни України мають право на охорону здоров’я.

Це право забезпечується безплатною кваліфікованою медичною допомогою, що подається державними закладами охорони здоров’я; розширенням мережі закладів для лікування і зміцнення здоров’я громадян; розвитком і вдосконаленням техніки безпеки і виробничої санітарії; проведенням широких профілактичних заходів; заходами щодо оздоровлення навколишнього середовища; особливим піклуванням про здоров’я підростаючого покоління, включаючи заборону дитячої праці, не зв’язаної з навчанням і трудовим вихованням; розгортанням наукових досліджень, спрямованих на запобігання та зниження захворюваності, на забезпечення довголітнього активного життя громадян.

 

Стаття 46. Громадяни України мають право брати участь в управлінні державними і громадськими справами, в обговоренні і прийнятті законів та рішень загальнодержавного й місцевого значення.

Це право забезпечується можливістю обирати і бути обраними до Рад народних депутатів та інших виборних державних органів, брати участь у всенародних обговореннях і голосуваннях, у народному контролі, у роботі державних органів, громадських організацій та органів громадської самодіяльності, у зборах трудових колективів і за місцем проживання.

 Стаття 47. Кожний громадянин України має право вносити в державні органи і громадські організації пропозиції про поліпшення їх діяльності, критикувати недоліки в роботі.

Службові особи зобов’язані у встановлені строки розглядати пропозиції та заяви громадян, давати на них відповіді і вживати необхідних заходів.

Переслідування за критику забороняється. Особи, які переслідують за критику, притягаються до відповідальності.

 Нарушены все нижеприведенные нормы закона:

Основи законодавства України про охорону здоров’я

Стаття 4. Основні принципи охорони здоров’я

Основними принципами охорони здоров’я в Україні є:

 визнання охорони здоров’я пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави, одним з головних чинників виживання та розвитку народу України;

 дотримання прав і свобод людини і громадянина в сфері охорони здоров’я та забезпечення пов’язаних з ними державних гарантій;

 гуманістична спрямованість, забезпечення пріоритету загальнолюдських цінностей над класовими, національними, груповими або індивідуальними інтересами, підвищений медико-соціальний захист найбільш вразливих верств населення;

 рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг в сфері охорони здоров’я;

 відповідність завданням і рівню соціально-економічного та культурного розвитку суспільства, наукова обгрунтованість, матеріально-технічна і фінансова забезпеченість;

 випереджувально-профілактичний характер, комплексний соціальний, екологічний та медичний підхід до охорони здоров’я;

 Стаття 6. Право на охорону здоров’я

Кожний громадянин України має право на охорону здоров’я, що передбачає:

 а) життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та соціальне обслуговування і забезпечення, який є необхідним для підтримання здоров’я людини;

 д) кваліфіковану медичну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря, вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій і закладу охорони здоров’я;

 е) достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров’я і здоров’я населення, включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь;

 є) участь в обговоренні проектів законодавчих актів і внесення пропозицій щодо формування державної політики в сфері охорони здоров’я;

 ж) участь в управлінні охороною здоров’я та проведенні громадської експертизи з цих питань у порядку, передбаченому законодавством;

Стаття 16. Заклади охорони здоров’я

Мережа державних і комунальних закладів охорони здоров’я формується з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні, необхідності забезпечення належної якості такого обслуговування, своєчасності, доступності для громадян, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена.

———————————————————————————————————————

Подписывая это обращение, мы надеялись на адекватный ответ всем пунктам нарушений. Но письмо-претензия просто не дошла до адресата, осев где-то на столе очередного исполнителя обязанностей «отписчика» жалоб.

Вот и ответы:

(письмо увеличивается)

К «отписчику» от Президента присоединился и Кабинет Министров (чтобы уж наверняка, в унисон):

По ответу ясно, что наше письмо «перебросили» к другой инстанции, сопроводив объясняющим письмом:

(продолжение следует)

Читай еще на блоге: Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

1 комментарий к записи “Коллективное письмо Президенту Украины и ответы на него”

  1. Ирина:

    Наймите адвоката и не занимайтесь глупостью. Подобные преступные нарушения рассматриваются судами и конституционными в т.ч. Вы что думаете они слуги народа? Не будьте наивны… Вот какую деятельность раскрутили по уничтожению народа, который они должны защищать…
    Проект нового Трудового кодекса Украины, который уже прошел первое чтение и намечен на утверждение в 2013 году, предусматривает ряд нововведений, который игнорируют право человека не только на отдых, но и охрану здоровья.
    Так, что законы будут работать, только если их защищать правильно.

Виды утеплительного материала

Оставить комментарий