Пропозиціі громадськості до проекту рекомендацій парламентскьких слухань по медичній реформі

Родительское движение За наших детей

Главі комітету ВР

з питань охорони  здоров’я

Бахтеєвої Т.Д.

Голови громадської організації

«Незалежний батьківський рух

«За наших дітей»

(м. Дніпропетровськ)

Козлова В.В.

 

ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ РЕКОМЕНДАЦІЙ

ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАНЬ НА ТЕМУ: «СУЧАСНИЙ СТАН, ШЛЯХИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

Шановна Тетяна Дмитрівна, у зв’язку зі значним погіршенням якості та доступності медичних послуг, які надаються дитячому населенню міста Дніпропетровськ та області, а також з причини підвищення дитячої смертності в регіоні, як учасник парламентських слухань, пропоную внести в проект Рекомендацій парламентських слухань наступні положення:

 

  1. 1.                  Кабінету Міністрів України:

1.1.             На основі п. 1 статті 11 Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» (N 3612-VI от 07.07.2011 г.) організувати проведення незалежного всебічного аналізу фінансово економічних, статистичних та соціальних результатів, отриманих в ході виконання медичної реформи, в том числі ініціювати проведення аналізу фінансово — економічного ефекту від реформи, статистики захворюваності, смертності, оцінки окупності інвестицій, сприяти проведенню незалежних соціологічних опитувань пацієнтів, проконтролювати здійснення аналізу дотримання чинного законодавства щодо захисту прав дітей. Оприлюднити результати даного аналізу та здійснювати моніторинг ситуації з наданням громадськості і експертам щомісячних звітів.

1.2.             Підготувати і до вересня 2013 подати в установленому порядку Верховній Раді України законодавчі пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про порядок реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Київ», спрямовані на усунення виявлених під час обговорення і в наданих учасниками цих парламентських слухань доповідях недоліків в організації медичного обслуговування населення пілотних регіонів, а саме:

1.2.1.        Внести зміни до статті 3. Закону України (N 3612-VI від 07.07.2011 р.), а саме — застосувати різноформатний підхід при створенні мережі медичних установ — на територіях з високою щільністю населення, відтворити на первинному рівні мережу поліклінічних діагностичних комплексів (поліклінік) як єдине ціле, в т.ч. повернути на первинний рівень діагностичне обладнання (УЗД, флюорограф, кардіограф, рентген) і лабораторії для здійснення розширених аналізів, а також вузькопрофільних фахівців, одночасно на територіях з низькою щільність населення розвивати мережу амбулаторій, укомплектованих кваліфікованим персоналом і оснащених згідно Табеля оснащення (додаток до наказу МОЗ України від 23.02.2012 № 132)

1.2.2.        Внести зміни до статті 3 і 9. Закону України (N 3612-VI від 07.07.2011 р.), а саме — зберегти педіатрію на первинному рівні у повному обсязі, залишити в штатом розкладі первинного рівня і бригад швидкої допомоги посаду педіатра із збереженням кількості фахівців не нижче рівня 2010 року, з наданням необхідного матеріально-технічного забезпечення роботи та збереженням оплати праці на рівні не нижче сімейного лікаря.

1.3.             З метою забезпечення оперативного інформування Кабінету міністрів України та Міністерства охорони здоров’я України про реальну ситуацію в напрямку реформування медицини в пілотних регіонах, а також для оперативного реагування на звернення громадян, контролю ситуації на місцях, організувати роботу «Національної гарячої лінії з питань реформування медицини» з прямим підпорядкування Кабінету міністрів України та Президенту України. При цьому поставити в обов’язки даної національної гарячої лінії здійснення консультацій та віддаленої допомоги громадянам з питань реформування медицини та медичного обслуговування.

 

  1. 2.                  Міністерству охорони здоров’я України:

2.1.             Збільшити нормативи з вузькопрофільних спеціалістів, затверджені Наказом МОЗ № 129 від 23.02.2012 р. Підвищити рівень забезпечення медичних установ кваліфікованими кадрами (педіатрами, кваліфікованими сімейними лікарями, вузькопрофільними фахівцями, лаборантами), в т.ч. забезпечити населення міста та області послугами дитячого кардіолога, ендокринолога, невропатолога в достатньому обсязі.

2.2.             Привести всі будівлі мережі медичних установ до діючих норм та правил (СанПіН (Наказ МОЗ № 259 від 02.04.2013 р.), СНиП, ДБН, пожежна безпека)

2.3.             Гарантувати забезпечення всіх амбулаторій та ЦПМСП медичним обладнанням та інвентарем, згідно Табеля оснащення (додаток до наказу МОЗ України від 23.02.2012 № 132)

2.4.             Забезпечити дотримання розділення потоків пацієнтів (діти і майбутні мами окремо, хворі окремо від здорових), повсюдно забезпечити і дотримуватися «День здорової дитини», «День школяра», «День диспансеризації», повсюдно забезпечити окремий вхід для хворих з високою температурою.

2.5.             В сільській місцевості знизити граничний показник мінімального необхідної кількості пологів на рік для функціонування пологових відділень з 400 до 100 пологів на рік. Переглянути плани щодо закриття дитячих інтернатів.

2.6.             Забезпечити безперебійну роботу у галузі профілактики та діагностики захворювань на первинному рівні, в т.ч. забезпечити роботу кабінету інфекційних захворювань та відділу дошкільно-шкільної медицини в повному обсязі

2.7.             Забезпечити постійну наявність на первинному рівні необхідної кількості вакцин (у т.ч. туберкулін) і медикаментів.

2.8.             Для забезпечення захисту прав та роз’яснення обов’язків пацієнтів і медичних працівників розробити методологічний документ «Довідник пацієнта», який повинен пояснювати основні права і обов’язки пацієнтів і медичних працівників, які виникають в медичних установах у різних ситуаціях.

10.06.2013

Читай еще на блоге: Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий